Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

torsdag 14 januari 2016

Kreativiteten sprudlade på nätverksträff om landsbygden


Miljöpartiet i Uppsala kommun har sedan i höstas ett nätverk med medlemmar som är intresserade av hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Efter ett par träffar om översiktsplanen och stadsbussarna, kom turen i månadags till landsbygdspolitiken.

Under 2016 ska Uppsala kommun ta fram ett landsbygdsprogram och som ett av majoritetspartierna kommer vi att ha goda möjligheter att påverka innehållet. Så hur ska Miljöpartiet arbeta för att Sveriges största landsbygdskommun och ska bli en av Sveriges bästa? Det var frågan som nätverksmedlemmarna utgick ifrån.

Många kreativa förslag kom fram. På lantbruksområdet ville några medlemmar att kommunen skulle hjälpa lantbrukare att ta fram och distribuera biogas på ett enklare sätt. Att kommunen ska köpa in mer lokalproducerad mat var ett annat förslag. Även insatser för att bättre främja turism på landsbygden, t.ex. genom bredare spridning av matkartan, togs upp.

Även service och bostäder på landsbygden diskuterades. Engagemanget var stort för att få till fler flerfamiljshus i kransorterna – att bo utanför staden ska inte behöva innebära att man måste bo i villa. Många talade också om hur viktigt det är med samlingsplatser: Fritidsgårdar är bra för unga, men träffpunkter för äldre och nyanlända skulle kunna göra det ännu mer attraktivt att bo på landsbygden. Kopplat till detta ville några att kommunen skulle stå för platser med offentlig service och kanske distansarbetsplatser – så att näringslivet skulle få en trygga punkter att växa kring, även utanför staden.

Inga beslut fattades på mötet men förslagen är viktig inspiration som våra politiker tar med sig in i 2016 – ett år som kommer att vara viktigt för Uppsala kommuns landsbygd!

Är du nyfiken på nätverket för hållbar stads- och landsbygdsutveckling? Maila vår politiska sekreterare anders.mankler@uppsala.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar