Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

måndag 15 februari 2016

Politikfik - februari

I onsdags ordnade Miljöpartiet i Uppsala politikfik med fokus på klimatfrågan och framtiden efter COP 21. Inbjudna var kommunalrådet Maria Gardfjell som har ansvar för bl.a. klimatfrågorna i Uppsala kommun och riksdagsledamoten Lise Nordin som också är energipolitisk talesperson för MP. Ett tjugotal personer hade samlats på Café Mumrik för kvällen.

Maria inledde med att berätta om de skärpta klimatmål som Uppsala kommun fattade beslut om i slutet av förra året och satsningar som görs inom kommunen. Uppsala ska ju bl.a. bli Sveriges bästa cykelstad. Kommunen har beslutat att Uppsala ska vara fosilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Läs mer om målen här http://www.mp.se/uppsala/just-nu/nu-skarper-vi-klimatmalen 

I tisdags kom beskedet att Miljömålsberedningen, där sju av riksdagspartierna ingår (alla utom SD som inte ville delta) att man föreslår att Sverige ska få en klimatlag och att regeringen ska inrätta ett klimatpolitiskt råd (DN debatt: http://www.dn.se/debatt/tidigarelagg-svenska-klimatmalet-till-2045/).


Lise inledde med att berätta lite om vad som faktiskt beslutades i Paris under COP 21 och att det nya målet om max 1,5 graders uppvärmning verkligen kräver stora åtgärder för att kunna uppnås. Hon fortsatte sedan med att lyfta fram vilken otroligt stor framgång det är att så många partier nu är eniga om att införa en klimatlag. En lag kommer innebära att framtida regeringar inte kan avstå från att prioritera klimatet. Dessutom ska ett klimatpolitiskt råd tillsättas. Rådet ska vara sammansatt av forskare som ska analysera beslut från ett klimatpåverkansperspektiv vilket också kommer att bidra till att oavsett vilka som sitter i regeringen så kommer klimatet att behöva tas i beaktande. I juni ska miljömålsberedningen presentera konkreta förslag på hur man ska kunna uppnå målsättningen om noll nettoutsläpp 2045. Här pågår fortfarande diskussioner om hur man ska bedöma Sveriges utsläpp. 

Regeringen gör många andra stora satsningar på klimatet, bl.a. det så kallade Klimatklivet som är 600 miljoner kronor/år för kommuner och regioner. Uppsala har redan nu fått 8,5 miljoner för uppförandet av en kretsloppspark och för en ny biogastankstation (läs mer här: http://www.mp.se/uppsala/just-nu/miljonstod-hallbar-avfallshantering) Pengar går också bl.a. till utbyggnad av laddstolpar, biogasanläggningar och hantering av lustgas vid sjukhus.

Solcellsstödet (där man kan söka stöd när man installerar solceller) har också utökats så att det nu kommer finnas 1,4 miljarder kronor under perioden. Det pågår en utredning kring hur man ska förbättra förutsättningarna för stora solcellsanläggningar, vilket förhoppningsvis ska underlätta för exempelvis kommuner.

Både regeringen och kommunen arbetar hårt med att försöka styra om fordonsflottan för mindre klimatpåverkan. Att höja bensinskatten är det effektivaste verktyget här, och man har nu kommit överens om en automatiskt princip för uppräkning, vilket innebär att regeringen inte varje år måste diskutera nivåerna i frågan. Ett bonus-malus-system för nybilsköp är också under utredning. Det handlar om att bilar som är förhållandevis mindre skadliga för miljön får en bonus och att pengarna för att bekosta denna bonus tar man genom att belägga bilar som är extra dåliga för miljön med en avgift.

Miljöpartiet har även på riksnivå drivit frågan om en nationell cykelstrategi.

Under kvällen diskuterades många olika frågor och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och funderingar till både Lise och Maria. Det var många intressanta diskussioner och det var också väldigt positivt att höra att det verkligen gör skillnad att Miljöpartiet är med i regeringen och på många områden påverkar utvecklingen både snabbt och mycket.

Har du förslag på klimatåtgärder i Uppsala? Tveka inte att kontakta Marias politiska sekreterare anders.mankler@uppsala.se.

Nästa politikfik är torsdag den 14 april

onsdag 3 februari 2016

Medlemsmöte i Uppsala

Igår kväll hade paritet i Uppsala kommun medlemsmöte. Föreningen har det minst fyra gånger om året, plus årsmötet. På agendan stod fyllnadsval till en del politiska uppdrag och stöd inför Miljöpartiets kongress i maj. Dels skulle stöd till ev. kandidaturer behandlas och dels stöd till motioner.

Den 15 januari var sista dag att nominera någon till ett uppdrag i partistyrelsen och också sista dag att skicka in motioner till kongressen. I år är det en s.k. temakongress vilket innebär att bara motioner som rör frågor som partistyrelsen beslutat kommer att behandlas. Tyvärr hade inte ännu kommit någon information från riks om vilka som var nominerade i hela landet och inte heller om vilka motioner som inkommit. På mötet behandlades därför bara ärenden som lyftes av mötesdeltagarna. Frågan som behandlades var alltså om MP Uppsala skulle ställa sig bakom kandidaturerna och motionerna, hur det blir på kongressen vet man ju långt ifrån ännu.Det var stor uppslutning på mötet, ca 40 personer kom till Studieförbundet Vuxenskolan för att diskutera och vara med och bestämma hur MP Uppsala skulle göra. Roligt var också att många från GU var på plats.

Engagemanget var stort och efter att val till de politiska uppdragen var genomförda följde diskussion om stöd till kandidaturer och motioner. Motionerna som varit inskickade i förväg behandlades genom grupparbeten och sedan omröstning. Det pläderades och diskuterades och i mycket god anda röstades sedan. Roligt att se demokratin i sin finaste form. 

Bra jobbat!

PS, protokollet kommer att finnas på medlemswebben (nedan) när det justerats
http://uppsala.medlem.mp.se/organisation/moetesarkiv