Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

onsdag 3 februari 2016

Medlemsmöte i Uppsala

Igår kväll hade paritet i Uppsala kommun medlemsmöte. Föreningen har det minst fyra gånger om året, plus årsmötet. På agendan stod fyllnadsval till en del politiska uppdrag och stöd inför Miljöpartiets kongress i maj. Dels skulle stöd till ev. kandidaturer behandlas och dels stöd till motioner.

Den 15 januari var sista dag att nominera någon till ett uppdrag i partistyrelsen och också sista dag att skicka in motioner till kongressen. I år är det en s.k. temakongress vilket innebär att bara motioner som rör frågor som partistyrelsen beslutat kommer att behandlas. Tyvärr hade inte ännu kommit någon information från riks om vilka som var nominerade i hela landet och inte heller om vilka motioner som inkommit. På mötet behandlades därför bara ärenden som lyftes av mötesdeltagarna. Frågan som behandlades var alltså om MP Uppsala skulle ställa sig bakom kandidaturerna och motionerna, hur det blir på kongressen vet man ju långt ifrån ännu.Det var stor uppslutning på mötet, ca 40 personer kom till Studieförbundet Vuxenskolan för att diskutera och vara med och bestämma hur MP Uppsala skulle göra. Roligt var också att många från GU var på plats.

Engagemanget var stort och efter att val till de politiska uppdragen var genomförda följde diskussion om stöd till kandidaturer och motioner. Motionerna som varit inskickade i förväg behandlades genom grupparbeten och sedan omröstning. Det pläderades och diskuterades och i mycket god anda röstades sedan. Roligt att se demokratin i sin finaste form. 

Bra jobbat!

PS, protokollet kommer att finnas på medlemswebben (nedan) när det justerats
http://uppsala.medlem.mp.se/organisation/moetesarkiv 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar