Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

fredag 22 april 2016

Mellanvalskonferens

Vecka femton samlades representanter från de flesta av distriktets föreningars styrelser, distriktstyrelsen, -råden och grön ungdom för att under ett dygn inspireras och inspirera. Syftet var att dels utvärdera förra valet men också ta avstamp mot valet 2018. Det kan tyckas långt dit, men arbetet pågår hela tiden och vi behöver redan nu diskutera idéer och visioner för hur vi vill se framtiden. Att tillsammans stärka upp vår organisation i distriktet är dessutom både roligt och nyttigt. 

Fredagen började med stjärnglans. Vår egen kulturminister, Alice Bah Kuhnke deltog och berättade på ett mycket inspirerande och personlig sätt om arbetet i regeringen. Många skratt men också mycket allvar inför den viktiga uppgiften att leda Sverige framåt. Det var många av deltagarna som nog tog med sig en stor dos inspiration från hennes föredragning om arbetet.

Efter en snabb middag presterades nuläget i våra olika kommuner. Efter det gick distriktsordförande Robert Damberg igenom valutvärderingen från valet 2018.

Lördagen inleddes med att diskuterade hur valet hade fungerat i de olika kommunerna runt om i landet. Vad var bra och vad kan vi göra bättre? Vi fortsatte med att blicka framåt mot framtiden och arbetade med visionsarbete för distriktet och de olika föreningarna. Inspiration och kreativitet flödade!

Efter en välbehövlig lunch fick vi sedan besök av nybakade doktor i strategisk kommunikation Emma Svensson (som disputerat dagen innan!). Emma följde valrörelsen inom MP med särskilt fokus på just Uppsalaföreningen. Emma presenterade resultatet av sin forskning och pratade mycket om hur man i en decentraliserad organisation kan använda sig av strategisk kommunikation och vilka speciella saker man måste vara uppmärksam på i det arbetet. Presentationen bjöd också på en hel del igenkännande skratt från publiken när citat och diskussioner, som hade förekommit under valrörelsen, återgavs.

Efter detta tog vi åter fokus på framtiden och föreningarna arbetade vidare med mer konkreta målsättningar inför valet 2018. I diskussionerna tittade vi också på vilka styrkor och svagheter som nu finns i våra olika organisationer och vad vi behöver jobba med för att förbättra våra möjligheter att nå våra mål. Ett arbete som fortsätter ute i föreningarna bl.a. genom träffar för styrelserna i de olika delarna av distriktet. 

Många var nog rätt möra i huvudet när de lämnade konferensen på lördagseftermiddagen men också, förhoppningsvis, fyllda med energi för att lyfta blicken mot nästa valrörelse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar