Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

måndag 2 maj 2016

Studiebesök på riksdagen

Onsdagen den 27 april fanns möjlighet för medlemmar från hela länet att delta på ett studiebesök på Riksdagen. Det var vår riksdagsledamot Niclas Malmberg som bjöd in till ett par timmar i riksdagshuset. En gladd grupp medlemmar sågs i regnet utanför riksdagshuset och fick ta sig in genom de omfattande säkerhetskontrollerna. 

När alla var samlade fick vi åka rulltrappan upp i huset. Rundturen blev inte bara en guidning av själva byggnaden. Niclas berättade både om demokratins framväxt och det vardagliga arbetet i riksdagen idag. 


Det första vi fick se var ett rum med fyra stora tavlor. Niclas berättade att de föreställde de fyra stånden - adel, präster, borgare och bönder. Det var under 1500-talet som Gustav Vasa ordnade de första riksmötena med företrädare för de fyra stånden. Det som sedan blev föregången till ståndsriksdagen. Ståndsriksdagen upphörde inte förrän 1866 då den ersattes med en representationsform med tvåkammarriksdag. Dagens enkammarriksdag infördes först 1971. Allmän rösträtt för män infördes först 1909 och för kvinnor 1919. För den som är intresserad av mer historia finns det att läsa på riksdagens hemsida här.

Efter detta gick vi vidare och hamnade sedan i finansutskottets mötesrum. Det finns 15 utskott och varje utskott har 17 ledamöter. Utskotten är uppbyggda med samma mandatfördelning som riksdagen vilket innebär att (S) har 6 platser, (M) 4, (SD) 2 och resten av partierna 1. I utskotten finns också ersättare som kan hoppa in om den som är ordinarie ledamot för partiet är frånvarande. Varje tisdag och torsdag sammanträder utskotten och bereder olika ärenden. 

När regeringen lämnar en proposition (förslag) så hamnar frågan hos ett utskott (t.ex. kulturutskottet om propositionen handlar om filmpolitik). Riksdagens ledamöter kan sedan lämna följdmotioner med synpunkter om hur de ställer sig till propositionen. Även flerpartimotioner kan förekomma från t.ex. allianspartierna. De olika ledamöterna måste såklart också prata med sina partikamrater om hur man ska ställa sig i frågan och sedan får man diskutera och förhandla för att kunna nå ett beslut. Utskottens möten är stängda, vilket gör det möjligt för ledamöterna att ha en öppen dialog. Sedan måste utskottet komma med ett förslag till beslut att lägga fram till riksdagen. Om ledamöter i utskottet inte är nöjda med det som beslutas av majoriteten i utskottet kan de göra reservationer som också kommer med för beslut till riksdagen. Eftersom många förhandlingar pågått redan i utskottet blir oftast riksdagsbesluten samma som de beslut som tagits i utskottet - men inte alltid... Mer om utskottens arbete här.

Rundvandringen fortsatte sedan med många fina rum och salar. Vi fick även gå ner under riksdagshuset och se hur gångarna går ända bort till Miljöpartiets lokaler i Gamla Stan. Dessutom fick vi se att det fanns en tunnel under en bro som jag, trots att jag gått över den tusentals gånger, aldrig visste att den fanns där under. Vi fick även besöka Kulturutskottets mötesrum, där Niclas är ledamot. 

Klockan fyra bänkade vi oss sedan på åhörarbänken inne i kammaren för då var det dags för beslut. När beslutspunkterna kom på dagordningen gick det undan. Det gäller både för riksdagsledamöter och oss på läktaren att hänga med ordentligt på vilken fråga som just behandlades. De flesta partier har någon eller några som med tecken visar sina partikamrater hur de ska rösta. Det såg rätt roligt ut, lite som en basebollmatch med tummar i luften och andra tecken där det viftades rätt ordentligt på vissa håll. 

Fascinerande att tänka på hur många timmar av arbete som gått från idé, via propositioner, tilläggsmotioner, yrkanden, förhandlande och debatterande för de där få sekunderna som avgör om det blir verklighet eller inte genom att riksdagen fattar beslutet. Men det är ju också tur - för det borgar ju för att besluten har stötts och blötts både en och två gånger innan de blir praktisk verklighet. 

Stort tack till Niclas för besöket! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar