Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

fredag 20 maj 2016

Träff om aktuell politik

I tisdags ordnades först en träff för nya medlemmar och sedan en träff med kommunalråd, Rikard Malmström i Uppsala, landstingsråden Malena Ranch, Johan Edstav samt Robert Damberg samt vår riksdagsledamot Niclas Malmberg.Träffen handlade om aktuell politik och var en möjlighet för medlemmar att få reda på mer om vad partiet arbetar med på de olika nivåerna samt även ställa frågor eller göra medskick.

Rickard Malmberg inledde med att prata om arbetet i kommunen. Rickard arbetar bl.a. med demokratifrågor och började med att fråga sig hur man får medborgarna att känna att kommunen är deras. Hur skapar man en känsla av att sopbilar, rabatter och allt annat gemensamt är våras allas, både att nyttja och att ta ansvar för? Hur skapar man bättre förutsättningar för medborgardialog, för kontakt mellan kommun och medborgare? Frågor som Rickard arbetar med. 


Rickard pratade också om arbetet med arenor för idrott och rekreation, om jämställdhetsarbetet i resursfördelningen och om den stora fritidsvaneundersökningen som genomförts. I detta arbete ingår att arbeta för att en större del av kommunens resurser även når kvinnor. Här ingår även en översyn av markeringsavgifterna vid hyra av kommunala anläggningar. 

Vidare beskrev Rickard ett konkret exempel på hur arbete med ökad biologisk mångfald kan gå hand i hand med stadsutveckling. Detta har hänt i arbetet med projektering av Gränby arena när det arbetet inneburit en utveckling som på ett mycket bra sätt gynnar en skyddad salamander som lever i området. 


Landstingsråden berättade om såväl landstingets förutsättningar samt sina respektive områden; Malena Ranch berättade om arbetet med att förstärka primärvården genom bl.a. ökat arbete kring psykisk ohälsa inom primärvården. Ett större arbete med tidiga vårdinsatser och förebyggande hälso- och sjukvård är också på gång. Det sker också ett arbete med mobila team som nu ska utvecklas ännu mer i hela länet.

Robert Damberg berättade om det stora arbetet kollektivtrafiken i länet. Målet är ett fördubblat antal resenärer till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med 2006. Kollektivtrafiken ska vara fossilfri 2020, detta ska uppnås genom en kombination av biogas, biodiesel och el som drivmedel. 

Under vintern har ett intensivt arbete gjort med att ta fram ett nytt linjenät för stadstrafiken och efter remissrundor och medborgardialoger kommer ett nytt förslag kommer att beslutas om inom kort. 

Johan Edstav berättade om de förändringar som regionbildningen innebär för arbetet i landstinget. 2017 blir Uppsala län istället region vilket bl.a. innebär att landstingsfullmäktige blir regionfullmäktige och att regionförbundet uppgifter kommer att tas över det nya regionfullmäktige. Även en hel del andra strukturella förändringar kommer att genomföras vid årsskiftet. Vidare berättade Johan om förslaget på storregioner som föreslås till 2019 där Uppsala län tillsammans med fem andra län kommer utgöra en Svealandsregion. De andra länen som föreslås ingå tillsammans med Uppsala är Gävleborg, Värmland, Västmanland, Södermanland och Örebro. En viktig förutsättning för storregionerna som bildas är antalet invånare som omfattas av det geografiska området så att det finns goda ekonomiska förutsättningar att bedriva den verksamhet som behövs.Sist ut för kvällen var Niclas Malmberg som berättade om arbetet i Riksdagen. Niclas kom direkt från ett möte med riksdagsgruppen och berättade bl.a. om arbetet med att ändra lagstiftningen så att återvinning av metall från kremering blir möjligt. 20 ton metall per år har tidigare deponerats på landets kyrkogårdar, men kommer nu att bli möjligt att återvinna. Även om det kan tyckas vara en mindre del av den totala miljöpåverkan så innebär det en stor miljövinst att slippa utvinna metallen utan ha möjlighet att återvinna den istället. Det är mycket mer energieffektivt att återvinna metall än att bryta nya malm. Vid återvinning sparar man t.ex. 95% av den energi som behövs för att producera ny aluminium och 75% när det gäller järn. 

Niclas debatterade sedan under onsdagen frågan i riksdagen, och riksdagen tog sedan beslut i enlighet med förslaget. Vill du se debatten finns den här: Riksdagsdebatt

Stort tack till alla våra politiker som kom och delade med sig av sitt arbete!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar