Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

fredag 10 februari 2017

Minsterbesök

Under torsdagen fick Tierp storbesök från regeringen. Det var utbildningsminister Gustav Fridolin, finansminister Magdalena Andersson, energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan och Helene Hellmark Knutsson som är minister för högre utbildning och forskning samt även rymdminister (vilket hon var noga att påtala) som besökt Högbergsskolan.

Regeringen hade förlagt sitt regeringssammanträde till Falun den här dagen och efter det besökt statsråden olika kommuner. Temat för besöket i Tierp var utbildning och Högbergsskolan blev platsen. Här visades flera olika satsningar som genomförts av kommunen och inte minst genom utskottet Barn och unga, som har hand om utbildningsfrågor och där Kenneth Gunnarsson (MP) är ordförande.

Helene Hellmark Knutsson
Först fick ministrarna information om hur man i Tierp arbetat med att öka samarbetet mellan dels näringslivet och skolan och dels olika delar av skolan. Skolan är certifierad som både Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege vilket innebär ett starkt samarbete med både det lokala och regionala näringslivet. Eleverna har lätt att få jobb efter avslutade studier och många har också möjlighet att få sommarjobb under utbildningstiden. Utbildningarna är attraktiva men man lyfte ändå fram problemen som finns i och med att de yrkesförberedande utbildningarna inte ger möjlighet till fortsatta studier utan omfattande tillägg. Något som man upplever som ett hinder vid rekryteringen av elever till programmen. Ministrarna svarade att man arbetar på att få till en lösning inom frågan.

Ibrahim Baylan
Helene Hellmark Knutsson och Ibrahim Baylan besökte sedan en klass och berättade om sitt arbete och sina olika områden. Baylan lyfta särskilt fram vikten av att det nu finns ett fastslaget mål om 100% förnybar energi. Eleverna frågade om när han trodde målet skulle vara uppnått och han trodde att det skulle gå fortare än vad man har planerat. Elever och lärare ställde frågor och de båda ministrarna pratade mycket om vikten av att fler utbildar sig till lärare och bad eleverna att särskilt överväga det som yrkesval.

På Högbergsskolan finns även en framgångsrik vuxenutbildning och introduktionsutbildning för nyanlända. I Tierp har man arbetat med att integrera vuxenutbildningen med introduktionsutbildningen samt övriga kursalternativ för dem som behöver komplettera sin behörighet. Lösningen är unik i sitt slag och man kan uppvisa mycket goda resultat. Skolans och kommunens sätt att samla gymnasium, vuxenutbildning och introduktionsutbildning på samma ställe har gett mycket goda resultat och även organisatoriska fördelar. Det utarbetade samarbetet med näringslivet har också bidragit till att utveckla skolans verksamhet positivt.


Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson
Ministrarna delade upp sig och Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson besökte introduktionsutbildningen medan Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan besökte vuxenutbildningen. Eleverna hade förberett många svåra frågor till ministrarna som engagerat försökte besvara frågorna till eleverna.

Efter en fikastund med lärare och elever hastade sedan ministrarna vidare.